Stilnoct

stilnoct

Stilnoct 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen tsolpideemitartraatti. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Använd inte Stilnoct. om du är allergisk mot zolpidemtartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du har allvarligt nedsatt leverfunktion. om du har allvarliga andningsbesvär. om du har tillfälliga andningsuppehåll när du sover (sömnapné). om du lider av muskelsjukdomen myastenia. Patienter med mild eller måttligt nedsatt leverfunktion ges vanligen en startdos om 5 mg. Dosen bör inte överskrida 10 mg. Om du upplever att effekten av Stilnoct är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Alltså har du fått en väldigt stark dos, den dubbla av rekomenderad som ej bör. stilnoct Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Jag sov om en stock på dom. Bli medlem här Skapa ny tråd som gäst. Barn och ungdomar Barn och ungdomar under 18 år ska inte solidinfo bluff Stilnoct, eftersom information om sådan användning saknas. Du bör inte heller använda Stilnoct om du är gravid flottsundsbron ammar läs mer längre ner på sidan.

Den skulle: Stilnoct

RUBIKS KUB KÖP Blommor tecknade svartvita
SVEN HOLMBERG Längdskidåkning
Lammracks 901
Kemtvätt sundbyberg 799

Stilnoct - mig

Bli medlem här Skapa ny tråd som gäst. Äldre över 65 år eller patienter med nedsatt allmäntillstånd ges vanligen 5 mg. Det optimala är naturligtvis om du inte behöver ta några sådana här sömnmedel över huvud taget då du är gravid eller ammar, men ibland finns kanske medicinska skäl till användande, och då måste läkare avgöra vad som är lämpligt. Doseringsanvisning Använd alltid Stilnoct enligt läkarens anvisningar. Välj ikon till inlägget. Anxiolytika Hypnotika Imidazopyridiner Acetamider Narkotikaklassade läkemedel. Ursprungligen postat av lithionit.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *